راهنمای کار با دستگاه فارسی بر 5920

راهنمای کار با دستگاه فارسی بر 5920

دستورالعمل های ذیل جهت ایمنی شماست . لطفا کاملا این دستورات را قبل از شروع کار با محصول مطالعه نموده و به زمان دیگری موکول نکنید . از این فارسی بر تنها برایبرش قطعات چوبی با ضخامت کمتر از 110 میلیمتر استفاده کنید .

از این دستگاه برای برش مواد قابل اشتعال و انفجار یا سمی و یا برش فولاد ، آهن ، برنج یا مواد غذایی استفاده نکنید . استفاده غیر صحیح از این دستگاه منجر به بروز آسیب به دستگاه و پاره ای خطرات برای کاربر میگردد . این دستگاه تنها جهت استفاده با متعلقات مجاز معرفی شده متناسب میباشد .

هرگز از دستگاه در زیر بارش برف و باران یا در مجاورت رطوبت استفاده نکنید .

هشدارهای ایمنی

هشدار ! همواره در زمان استفاده از ابزارهای برقی باید نکات ایمنی پایه ای رعایت شوند تا میزان خطرات به حداقل برسد .

تمامی دستورات را قبل از شروع کار با این محصول مطالعه نموده و تلاش کنید تا آنها را به خاطر بسپارید .

1 - محل کار را همواره تمیز نگهدارید :

- محل و میز کار بهم ریخته و نامرتب ، خود عامل خطر است .

2 - ملاحظات لازم برای محل کار را در نظر بگیرید :

- ابزار را در معرض باران قرار ندهید . ابزار را در محل بخار گرفته یا مرطوب به کار نگیرید . محل محل کار خود را تمیز نگهدارید . هرگز این ابزار در مجاورت مایعات قابل اشتعال یا گاز ها استفاده نکنید .

3 - خود را مقابل برق گرفتگی تجهیز کنید :

از اتصال بدن با تجهیزات متصل به زمین نظیر لوله ها ، رادیاتورها و یخچال خودداری کنید .

 4 - دیگران را از محل کار دور نگهدارید :

- به افراد دیگر خصوصا کودکان اجازه کار با دستگاه یا لمس کابل دستگاه یا کابل سیار را ندهید .

5 - ابزار آلات اضافی را در انبار قرار دهید :

- زمانی که از ابزاری استفاده نمی کنید ، باید آن را در جایی خشک و قفل شده که از دسترس کودکان دور است قرار دهید .

6 - به دستگاه فشار بیش از حد نیاورید :

- دستگاه کار خود را در محدوده عملیاتی و سرعت تعریف شده بهتر و ایمن تر انجام می دهد .

7 - از ابزار مناسب استفاده کنید :

- هرگز به ابزارهای کوچک فشار نیاورید تا کار ابزارهای صنعتی بزرگ را انجام دهند .

- هرگز از ابزارها برای مقاصد تعریف نشده استفاده نکنید . برای مثال از اره گرد بر برای برش درخت و شاخه ها استفاده نکنید .

8 - لباس مناسب بپوشید :

- از لباس گشاد و جواهرات استفاده نکنید چون در بخش های گردان دستگاه گیر می کنند

- در زمان کار در فضای باز ، پیشنهاد می شود که از کفش ایمنی ضد لغزش استفاده کنید .

- از کلاه مناسب برای مهار موهای بلند استفاده کنید .

9 - از تجهیزات حفاظتی استفاده کنید :

- از عینک ایمنی استفاده کنید .

- از ماسک صورت یا ضد گرد و غبار در محیط های دارای گرد و غبار استفاده کنید .

10 - از تجهیزات جاذب گرد و غبار استفاده کنید :

- در صورتی که با این محصول کیسه جذب گرد و غبار  عرضه میگردد . ابتدا آن را متصل کنید .

11 - مراقب کابل دستگاه باشید :

- هرگز برای از برق کشیدن کابل خود آن را نکشید . کابل را در مقابل حرارت ، روغن و لبه های تیز محافظت کنید .

12 - کار ایمن :

- در صورت امکان از گیره برای نگهداشتن قطعه کار استفاده کنید زیرا ایمنی آن نسبت به نگهداری با دست بیشتر است .

13 - دستگاه را بیش از اندازه نگسترانید :

- پایه ها را به درستی محکم نموده و در تمام مدت تعادل آن را حفظ کنید .

14 - از ابزار با دقت مراقبت کنید :

- ابزار برش را همواره تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و ایمن تری داشته باشند .

- در زمان روغنکاری و تعویض متعلقات از دستورالعمل ها پیروی کنید .

15 - از روشن کردن سهوی دستگاه اجتناب کنید :

- مطمئن شوید در زمان زدن دو شاخه به پریز کلید دستگاه در وضعیت خاموش باشد .

16 - در فضای باز از کابل سیار عایق استفاده کنید :

- زمانی که از ابزار در فضای باز استفاده می کنید ، تنها از سیم سیار مختص فضای باز استفاده کنید .

17 - هوشیار باشید :

- در زمان عملیات حالت عادی داشته و زمانی که خسته هستید با دستگاه کار نکنید .

18 - قطعات آسیب دیده را بررسی کنید :

- قبل از استفاده مجدد از ابزار ، باید با دقت آن راد بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که به درستی عمل کرده و کارکرد مورد نیاز خود را دارد .

- تنظیمات و اتصالات قطعات گردان را چک کنید و برای کلیه قطعات نیز شکستگی ، نوع اتصال و هرگونه وضعیت که ممکناست بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد بررسی کنید .

- حفاظ یا دیگر قطعاتی که آسیب دیده اند باید به درستی توسط نمایندگی مجاز تعمیر یا تعویض شوند .

- کلید آسیب دیده حتما باید توسط مراکز سرویس مجاز تعویض شود .

19 - هشدار :

- استفاده از هرگونه لوازم جانبی یا متعلقات بغیر از موارد توصیه شده توسط سازنده موجب بروز خطر آسیب به کاربر خواهد شد .

20 - باید ابزار خود را منطبق با قوانین ایمنی خود ابزار نگهداری نموده و هرگونه تعمیرات باید توسط افراد ماهر در نمایندگیها و با استفاده از قطعات اصلی انجام بگیرد . در غیر اینصورت بروز خطر حتمی است .

ایمنی :

1 - دست خود را دور از مسیر تیغه نگهدارید . از تماس با تیغه متوقف شده هم خودداری کنید چون باز هم خطرات خاص خود را دارد .

2 - هرگز بدون حفاظ با دستگاه کار نکنید . قبل از هربار استفاده حفاظ را از نظر بسته بودن صحیح بررسی کنید . در صورتی که حفاظ تیغه آزادانه حرکت نمی کند هرگر استفاده نکرده و هرگز حفاظ را در حالت باز ثابت نکنید .

3 - هرگز برای گیره بندی تنها از دست استفاده نکنید زیرا قطعه کار باید محکم روی پایه و با استفاده از دیواره ها گیره بندی شود .

4 - از فشار بیش از حد به تیغه خودداری کنید .

5 - قبل از تغییر تنظیمات یا حرکت دادن قطعه کار ابزار را خاموش نموده و منتظر شوید تیغه متوقف شود .

6 - قبل از سرویس کاری و تعویض تیغه ابزار را از برق بکشید .

7 - قبل از حمل ابزار تمامی قسمت های متحرک را ایمن سازی کنید .

8 - پین قفل که بازوی بالایی را در هنگام پایین آمدن قفل می کند تنها برای حمل و نقل و نگهداری دستگاه کاربرد داشته و در زمان کار با دستگاه هیچ گونه کاربردی ندارد .

9 - هرگز از ابزار در مجاورت مایعات قابل اشتعال یا گازها استفاده نکنید .

10 - تیغه ها را با دقت چک کنید تا مطمئن شوید هیچ گونه ترک یا آسیب دیدگی ندارند . تیغه های ترک خورده یا آسیب دیده را سریعا تعویض کنید .

11 - تنها از فلانچ های مختص این دستگاه استفاده کنید .

12 - مراقب باشید به محور ، فلانج ها ( مخصوصا فلانج رو ) یا پیچها آسیب نزنید . هرگونه آسیب به این قطعات منجر به شکسته شدن تیغه می شود.

13 - مطمئن شوید میز پایه گردان به درستی ایمن شده و در حین عملیات حرکت نداشته باشد .

14 - جهت ایمنی خود ، براده ها ، قطعات کوچک و غیره را قبل از شروع کار از روی میز پاک کنید .

15 - از بریدن میخ ها اجتناب کنید . وجود میخ در قطعه کار را بررسی و در صورت وجود آنها را در اورید

16 - مطمئن شوید قبل از روشن کردن دستگاه قفل محور دستگاه آزاد شده است .

17 - مطمئن شوید تیغه در زمان پایین آمدن با میز پایه اتصال پیدا نکند .

18 - دسته را محکم بگیرید . مطمئن شوید قبل از روشن کردن دستگاه تیغه با قطعه کار درگیر نباشد .

19 - مطمئن شوید قبل از روشن کردن دستگاه تیغه با قطعه کار درگیر نباشد .

20 - قبل از درگیر کردن تیغه با قطعه کار ، اجازه دهید تیغه با قطعه کار ، اجازه دهید تیغه به حداکثر سرعت برسد . دقت کنید که در حرکت تیغه لرزش یالنگی وجود نداشته باشد که این موضوع اثبات می کند تیغه خوب نصب نشده و بالانس نیست .

21 - در صورت مشاهده هر مسئله غیر عادی ، سریعا کار را متوقف کنید .

22 - هرگز تلاش نکنید کلید را در وضعیت روشن قفل کنید .

23 - همواره هوشیار باشید ، مخصوصا در حین عملیات تکراری و همسان ، هرگز خود را گول نزنید که ایمنی کامل است . تیغه ها بسیار بیرحم هستند .

24 - تنها از متعلقات توصیه شده در این راهنما استفاده کنید . استفاده از متعلقات متفرقه و نا مناسبی نظیر دیسک ساینده ممکن است منجر به بروز آسیب شود .

25 - در حین اره کاری کیسه گرد وغبار را به فارسی بر متصل نمایید .

26 - نوع تیغه را بر اساس نوع قطعه کار انتخاب کنید .

27 - هنگام ایجاد شیار مراقب باشید .

28 - برخی از ذرات غبار ایجاد شده حین فرآیند برش مواد شیمیایی بوده و موجب بروز سرطان ، نقص در تولد نوزادان یا دیگر مضرات جسمی می شوند . برخی از این مواد شیمیایی عبارتند از :

- سرب حاصل از مواد رنگ شده با رنگ های حاوی سرب

- ارسنیک و کرومیوم موجود در الوار محتوی مواد شیمیایی

29 - میزان خطر آفرینی این مواد برای شما متفاوت بوده و بستگی به میزان حجم کار شما دارد . برای اینکه کمتر در معرض این مواد شیمیایی قرار بگیرید ، در محیطی با تهویه مناسب کار کرده و با تجهیزات کاملا ایمنی نظیر ماسک های دارای فیلتر مواد ریز ، فعالیت خود را انجام دهید .

30 - برای کاهش صدای دستگاه همواره مطمئن شوید که تیغه تیز و تمیز است .

31 - کاربر باید به میزان کافی برای استفاده و تنظیم دستگاه آموزش دیده باشد .

نکات ایمنی مرتبط با لیزر

1 - مستقیما با نور لیزر خیره نشوید . در غیر این صورت ممکن است برای چشمان شما خطراتی داشته باشد ، لطفا کلیه نکات ایمنی ذیل را رعایت کنید :

لیزر متصل شده به این ابزار از نوع کلاس 2 بوده و حداکثر تشعشع آن 1 میلی وات و طول موج آن نیز 650 نانو متر میباشد . این لیزرها معمولا خطر نوری نداشته هرچند خیره شدن به نقطه پاشش آن میتواند منجر به عدم دید لحظه ای شود .

2 - لیزر باید مطابق با دستورالعمل سازنده نگهداری و به کار برده شود . هرگز مسیر نور لیزر را به سمت افراد یا اشیای دیگری غیر از قطعه کار منحرف نکنید .

3 - مسیر نور لیزر نباید به سمت چشم دیگر افراد برای مدت زمان بیشتر از 25 ثانیه منحرف شود .

4 - مطمئن شوید نور لیزر را به قطعه کاری می تابانید که دارای سطح منعکس کننده نباشد . سطوح براق ورقه های استیل یا مشابه آنها برای کاربرد لیزر مناسب نیستند چون باعث می شوند نور لیزر به سمت کاربر منعکس شود .

5 - لیزر دستگاه را با نوع دیگری تعویض نکنید . تعمیرات باید توسط نمایندگی های مجاز انجام گیرند .

هشدار ! استفاده از ابزار های کنترل تنظیمات به غیر از موارد مشخص شده در این دفترچه ممکن است منجر به اشاعه پرتوهای خطرناک شود .

بررسی نمایید که به کلیه دستورات زیر توجه کافی نموده اید :

به موقعیت خود هنگام کار توجه کنید . هرگز در تاریکی کار نکنید .

در زمان حمل و نقل دستگاه تیغه را بپوشانید .

هرگز از تیغه های آسیب دیده و از فرم خارج شده استفاده نکنید .

متعلقات میز را پس از فرسوده شدن تعویض نمایید .

تنها از تیغه های مورد تایید سازنده استفاده کنید .

هرگز از تیغه های ساخته شده از HSS استفاده نکنید .

در صورت لزوم از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید . این تجهیزات شامل موارد ذیل میباشند :

- محافظ گوش برای کاهش خطر از دست دادن شنوایی ، حفاظت چشم ها ، ماسک تنفسی برای کاهش خطر تنفس گرد وغبار مضر ، دستکش برای حمل تیغه و قطعات کار زبر .

تیغه متناسب با قطعه کار برای برش انتخاب کنید .

زمانی که دستگاه در حال کارکردن است ، هرگز اقدام به جابه جایی قطعه کار نکنید .

قبل از کار مطمئن شوید محل قرارگیری دستگاه ثابت است .

زمانی که تیغه در قطعه کار گیر کرد ، سریعا دستگاه را متوقف کرده و با دقت قطعه کار را بردارید .

هرگز از اره برای برش دیگر مواد غیر از موارد توصیه شده در این راهنما استفاده نکنید .

فقط از اره با حفاظ و با روش کاری و روش نگهداری مناسب استفاده کنید .

کف گارگاه باید عاری از مواد لغزنده باشد .

توجه داشته باشید که سرعت نوشته شده بر روی تیغه باید حداقل برابر سرعت مشخص شده دستگاه باشد .

توجه داشته باشید که تنها از حلقه های درز پرکنی استفاده نمایید که سازنده آنها را توصیه نموده است .

لیزر را با نوع متفاوت دیگری تعویض نکنید .

تعمیر و تعویض لیزر تنها باید توسط نمایندگی مجاز انجام گیرد .

دستگاه را روی یک میز یا چیزی شبیه به آن تثبیت کنید .

قطعه کارهای بلند را توسط حفاظ های اضافی تثبیت کنید .

از حفاظ تیغه به عنوان دسته ای برای حمل استفاده نکنید .

نکته مهم : جهت حفظ ایمنی ، حتما کلیه اطلاعات دستگاه را به دقت بخوانید .

ویژگیهای فنی

- ولتاژ و فرکانس ورودی : 220 - 230 ولت متناوب ، 50 هرتز

- توان ورودی 2000 وات

- سرعت بدون بار : 4200 دور بر دقیقه

- ابعاد تیغه : 250 م م در 30 م م در 2/2 و 3/2 م م در 80 دندانه

- وزن : 22 کیلوگرم

- محدوده زاویه برش میز : 0 تا 45 درجه چپ و راست

- محدوده زاویه برش مورب : 0 تا 45 درجه چپ و راست

- ظرفیت برش عرضی :

در زاویه 0 درجه میز و 0 درجه مورب : 305 در 90 م م / 20 در 110 م م

در زاویه 45 درجه میز و 0 درجه مورب : 215 در 90 م م

برش مورب در زاویه 0 درجه میز و 45 درجه گونیای چپ : 305 در 42 م م

برش مورب در زاویه 0 درجه میز و 45 درجه گونیای راست : 305 در 25 م م

برش ترکیبی در زاویه 45 درجه میز و 45 درجه گونیای چپ : 215 در 42 م م

برش ترکیبی در زاویه 45 درجه میز و 45 درجه گونیای راست : 215 در 25 م م

مشخصات میزان صدا و لرزش :

- میزان فشار صوتی اعمالی برحسب LpA : 94 دسی بل

- میزان فشار صوتی اعمالی برحسب LwA : 107 دسی بل

میزان لرزش : 3/4 متر بر مجذور ثانیه

میزان شدت صدای خروجی برای کاربر ممکن است از 85 دسی بل فراتر رفته و اندازه گیری میزان حفاظت صوتی ضروری است .

- میزان کلی لرزش منطبق با روش تست استاندارد اندازه گیری شده و می توان از آن برای مقایسه صدای دو ابزار استفاده کرد .

- میزان لرزش ابزار در هنگام استفاده عملی از ابزار می تواند متفاوت از میزان اظهار شده باشد و این مسئله بستگی به روش استفاده از ابزار دارد .

 


نظرات کاربران
ارسال نظر

اشتراک خبرنامه

با وارد نمودن ایمیل خود در کادر زیر، از آخرین اخبار، طرح‌ها، رویدادها و تخفف‌های دکانچه مطلع شوید.