• ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 15*3 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050 برند پرچ ساز

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 15*3 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050 برند پرچ ساز

برند : پرچ ساز (Parchsaz)    دسته بندی : میخ پرچ
گروه : میخ پرچ
کیفیت درجه یک
ناموجود

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050 ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419 و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 6 ،5 ،4 ،3/2 ،3 و 6/5 میلی‌مترﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.


مشخصات
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ (ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 

 • مقاومت

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻄﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﻮﻃﻰﻫﺎى آﺑﻰ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و داراى ﮐﺪ 614 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 
 
 
مشخصات فنی

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 15*3 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050 برند پرچ ساز

 • مشخصات فنی

 • قطر پرچ
  2.90 میلی متر
 • طول پرچ
  15 میلی متر
 • ضخامت کار
  9-13 میلی متر
 • قطر سوراخ (مته)
  3 میلی متر
 • قطرسر پرچ
  6 میلی متر
 • ضخامت سرپرچ
  1 میلی متر
 • قطر میخ
  1.60 میلی متر
 • بسته بندی

 • تعداد در قوطى
  1300 عدد
 • تعداد در شرینک
  10400 عدد
نظرات کاربران
 • مدل
  علیرضا خواجه4/24/2019 6:05:55 PM
  با سلام. این نوع میخ پرچ 12*3 سر پهن هستش یا معمولی؟
  • پاسخ
   مدیریت4/24/2019 7:17:34 PM
   با عرض سلام و ادب
   نه از نوع معمولی می باشد.
   پرچ های سر پهن درج شده است که سر پهن هستند.
ارسال نظر

اشتراک خبرنامه

با وارد نمودن ایمیل خود در کادر زیر، از آخرین اخبار، طرح‌ها، رویدادها و تخفف‌های دکانچه مطلع شوید.