• میخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 8*5 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺳﺮﭘﻬﻦ برند پرچ ساز

میخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 8*5 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺳﺮﭘﻬﻦ برند پرچ ساز

برند : پرچ ساز (Parchsaz)    دسته بندی : میخ پرچ
گروه : میخ پرچ
کیفیت درجه یک
ناموجود

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺳرﭘﻬﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى از ﭘﺮچ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ واﺷردار ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 4 و 5 میلی متر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 
 
 
مشخصات فنی

میخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ 8*5 (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺳﺮﭘﻬﻦ برند پرچ ساز

 • مشخصات فنی

 • قطر پرچ
  4.90 میلی متر
 • طول پرچ
  8 میلی متر
 • ضخامت کار
  2-4 میلی متر
 • قطر سوراخ (مته)
  5 میلی متر
 • قطرسر پرچ
  13 میلی متر
 • ضخامت سرپرچ
  1.5 میلی متر
 • قطر میخ
  2.60 میلی متر
 • بسته بندی

 • تعداد در قوطى
  500 عدد
 • تعداد در شرینک
  4000 عدد
نظرات کاربران
ارسال نظر

اشتراک خبرنامه

با وارد نمودن ایمیل خود در کادر زیر، از آخرین اخبار، طرح‌ها، رویدادها و تخفف‌های دکانچه مطلع شوید.